VII Turniej CYKL PSDK 2015

CYKL PSDK 2015 – VII Turniej

Zapraszamy na VII turniej CYKLU PSDK 2015.

Data: 02 kwietnia 2015 (czwartek)
Godzina: 19:00 (planowana)
Miejsce: Klub Wódki, ul. Józefa 12
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych.

System gry, punktacja i nagrody -> http://www.psdk.pl/?p=1025

Od jakiegoś czasu na naszych turniejach można było ‚spotkać’ specjalną puszkę do której zbieramy datki na ‚Obóz dla Dar(t)ciuchów’. Od teraz za każdy datek powyżej 10zł w ramach podziękowań będziemy wymieniać groty w Waszych lotkach. Do wymiany przynieś swoje groty lub zapytaj czy nie mamy jakiś na zbyciu.
Szczegóły akcji -> http://www.psdk.pl/?page_id=437
_________________

Aktualny ranking CYKLU PSDK 2015 http://www.psdk.pl/?page_id=36

Najbliższe wydarzenia CYKLU PSDK 2015 http://www.psdk.pl/?page_id=31

VI Turniej CYKL PSDK 2015

CYKL PSDK 2015 – VI Turniej

Zapraszamy na VI turniej CYKLU PSDK 2015.

Data: 23 marzec 2015 (poniedziałek)
Godzina: 19:00 (planowana)
Miejsce: SCK Kwadrat, ul. Skarżyńskiego 1
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych.

System gry, punktacja i nagrody -> http://www.psdk.pl/?p=1025

Od jakiegoś czasu na naszych turniejach można było ‚spotkać’ specjalną puszkę do której zbieramy datki na ‚Obóz dla Dar(t)ciuchów’. Od teraz za każdy datek powyżej 10zł w ramach podziękowań będziemy wymieniać groty w Waszych lotkach. Do wymiany przynieś swoje groty lub zapytaj czy nie mamy jakiś na zbyciu.
Szczegóły akcji -> http://www.psdk.pl/?page_id=437
_________________

Aktualny ranking CYKLU PSDK 2015 http://www.psdk.pl/?page_id=36

Najbliższe wydarzenia CYKLU PSDK 2015 http://www.psdk.pl/?page_id=31

Zmiany w Zarządzie PSDK

Informacja o zmianach osobowych składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Darta Klasycznego ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000435429.

W dniu 21 grudnia 2014 r. Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Darta Klasycznego dokonało zmian w składzie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej PSDK. W wyniku rezygnacji Piotr Cymerys przestał pełnić funkcję Skarbnika. Walne Zebranie dokonało wyboru Członka Zarządu w osobie Pawła Marciniaka.

Walne Zebranie Członków PSDK wybrało również nowy skład Komisji Rewizyjnej w osobach: Adrian Bartnik – Przewodniczący KR, Piotr Cymerys – Członek KR, Krzysztof Studnicki – Członek KR.

Sekretarz
Maciej Matoga

V Turniej CYKL PSDK 2015

CYKL PSDK 2015 – V Turniej

Zapraszamy na V turniej CYKLU PSDK 2015.

Data: 07 marzec 2015 (sobota)
Godzina: 16:00 (planowana)
Miejsce: HM Bar, Gdów 1349
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych.

System gry, punktacja i nagrody -> http://www.psdk.pl/?p=1025

Od jakiegoś czasu na naszych turniejach można było ‚spotkać’ specjalną puszkę do której zbieramy datki na ‚Obóz dla Dar(t)ciuchów’. Od teraz za każdy datek powyżej 10zł w ramach podziękowań będziemy wymieniać groty w Waszych lotkach. Do wymiany przynieś swoje groty lub zapytaj czy nie mamy jakiś na zbyciu.
Szczegóły akcji -> http://www.psdk.pl/?page_id=437
_________________

Aktualny ranking CYKLU PSDK 2015 http://www.psdk.pl/?page_id=36

Najbliższe wydarzenia CYKLU PSDK 2015 http://www.psdk.pl/?page_id=31