Spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące planowanej działalności naszego stowarzyszenia w najbliższą niedziele o godzinie 16:00 w restauracji Raut przy ul.Meiselsa 14 na krakowskim Kazimierzu.

Rozpoczęcie działaności PSDK

SZANOWNI PAŃSTWO
KOLEŻANKI I KOLEDZY DARTERZY,

Z wielką satysfakcją informujemy o wpisaniu POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DARTA KLASYCZNEGO (dalej zwane PSDK) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435429. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego już 5 października bieżącego roku, lecz z uwagi na konieczność uzyskania zaświadczeń o numerze REGON i NIP oficjalne rozpoczęcie działalności PSDK możliwe jest dopiero teraz.

Radość jest tym większa, z uwagi na fakt iż jest to pierwsza taka inicjatywa wywodząca się z terenu małopolski, gdzie gra wielu bardzo dobrych darterów, a jednocześnie inicjatywa mająca aspiracje ogólnopolskie.

Pragniemy podkreślić fakt, iż PSDK zostało założone jako organizacja działająca non-profit, tj. nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszelkie uzyskane środki finansowe przeznaczane będą na cele statutowe. Pełna lista tychże celów znajduje się w statucie PSDK z którym można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.psdk.pl. Tam też publikowane będą najważniejsze informacje, komunikaty i uchwały związane ze stowarzyszeniem.

Nasze najbliższe plany opierać się będą przede wszystkim na udanym doprowadzeniu do końca cieszącego się uznaniem wśród graczy turnieju RESET-SAMSUNG CUP 2012. Prowadzić będziemy również rozmowy z graczami Małopolskiej Ligi Steel Darta na temat przyjęcia pod swoje skrzydła „Ostraklasy”. Dalsze plany na rok 2013 to m.in. organizacja zawodów rangi mistrzowskiej, nowy całoroczny cyklu turniejów oraz kilka innych wydarzeń o których informować będziemy na bieżąco.

PSDK jest organizacją w pełni otwartą na wszelkie inicjatywy, propozycje oraz pomysły. Już teraz serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych którym zależy na rozwoju darta. Jednocześnie zapraszamy do wstąpienia w szeregi członków stowarzyszenia. Proces zgłoszenia jest niezwykle prosty. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację członkowską która w najbliższym czasie pojawi się na naszej stronie internetowej oraz będzie dostępna w dniu 19.11.2012 w Klubie Kwadrat przy ul. Skarżyńskiego 1 podczas 9 turnieju RESET-SAMSUNG CUP 2012. Drugim krokiem po przyjęciu w poczet członków PSDK będzie opłacenie składki członkowskiej. W drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia PSDK przyjął kwotę 30zł jako opłatę za rok członkostwa w stowarzyszeniu. Dla małoletnich w wieku 16-18 lat opłata ustalona została na poziomie 10zł za rok członkostwa.

W każdej chwili jesteśmy gotowi udzielić wyczerpujących informacji o POLSKIM STOWARZYSZENIU DARTA KLASYCZNEGO. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres kontakt@psdk.pl lub zadawać na naszym forum dyskusyjnym pod adresem www.psdk.pl/forum/.

Z darterskim pozdrowieniem
Zarząd PSDK

Zaszufladkowano do kategorii PSDK